Термінологія

Найбільше вживані терміни та скорочення в сфері КЕП


Відкритий ключ


параметр алгоритму асиметричного криптографічного перетворення, який використовується як електронні дані для перевірки електронного підпису чи печатки, а також у цілях, визначених стандартами для кваліфікованих сертифікатів відкритих ключів

Відокремлений пункт реєстрації

ВПР

представництво (філія, підрозділ) центру сертифікації ключів, яке здійснює реєстрацію підписувачів

Електронна позначка часу

ЕПЧ

електронні дані, які пов’язують інші електронні дані з конкретним моментом часу для засвідчення наявності цих електронних даних на цей момент часу

Електронний підпис

ЕП

електронні дані, які додаються підписувачем до інших електронних даних або логічно з ними пов’язуються і використовуються ним як підпис

Кваліфікований надавач електронних довірчих послуг

КНЕДП

юридична особа незалежно від організаційно-правової форми та форми власності, фізична особа - підприємець, яка надає одну або більше електронних довірчих послуг, діяльність якої відповідає вимогам цього Закону та відомості, про яку внесені до Довірчого списку

Компрометація особистого ключа


будь-яка подія, що призвела або може призвести до несанкціонованого доступу до особистого ключа

Особистий ключ


параметр алгоритму асиметричного криптографічного перетворення, який використовується як унікальні електронні дані для створення електронного підпису чи печатки, доступний тільки підписувачу чи створювачу електронної печатки, а також у цілях, визначених стандартами для кваліфікованих сертифікатів відкритих ключів

Програмно-технічний комплекс

ПТК

апаратні, апаратно-програмні та програмні засоби, що забезпечують виконання функцій, пов’язаних з наданням електронних довірчих послуг

Сертифікат відкритого ключа


електронний документ, який засвідчує належність відкритого ключа фізичній або юридичній особі, підтверджує її ідентифікаційні дані та/або надає можливість здійснити автентифікацію веб-сайту

Центр сертифікації ключів

ЦСК

організація, що надає послуги електронного підпису та засвідчила свій відкритий ключ у центральному засвідчувальному органі або засвідчувальному центрі