Головна


Кваліфікований надавач електронних довірчих послуг (КНЕДП) АТ «Ощадбанк» є підрозділом АТ «Ощадбанк», що підтримує використання користувачами КНЕДП кваліфікованого електронного підпису (КЕП).

КНЕДП АТ «Ощадбанк» внесено до Довірчого списку на підставі рішення про внесення до Довірчого списку за поданням засвідчувального центру відомостей про Акціонерне товариство “Державний ощадний банк України”.

Кваліфіковані сертифікати відкритих ключів, сформованих Надавачем, використовуються для:

  • автентифікації;
  • перевірки кваліфікованого електронного підпису;
  • перевірки кваліфікованої електронної печатки;
  • узгодження ключів шифрування.

Надавач для надання кваліфікованої електронної довірчої послуги формування, перевірки та підтвердження чинності кваліфікованих сертифікатів електронного підпису чи печатки клієнтам використовує наступні сертифікати відкритих ключів Надавача:

  • кваліфіковані сертифікати відкритих ключів Надавача, сформовані засвідчувальним центром, що використовуються для формування та перевірки кваліфікованих сертифікатів відкритих ключів Клієнтів та списків відкликаних сертифікатів.
  • сертифікати ключів Надавача, що використовуються для надання інформації про статус кваліфікованих сертифікатів ключів Клієнтів за запитом на інтерактивну перевірку статусу кваліфікованого сертифіката відкритого ключа.

Надавач публікує на власному офіційному інформаційному ресурсі:

  • кваліфіковані сертифікати відкритих ключів Надавача;
  • кваліфіковані сертифікати відкритих ключів Клієнтів Надавача (у разі, якщо при формуванні сертифіката відкритого ключа Клієнт погодився на його опублікування);
  • повний та частковий СВС.

Обмеження щодо використання кваліфікованих сертифікатів відкритих ключів, а також права та обов’язки користувачів зазначені у розділі Користувачам.

Надавач надає Клієнтам інформацію про статус сертифіката шляхом використання послуги інтерактивного визначення статусу кваліфікованого сертифіката та шляхом формування списку відкликаних сертифікатів.